Kort bericht op de GSM

* Belangrijk om uw GSM/Tel nr niet vergeten Te VERMELDEN in het kort bericht